Oblikovanje

Grafično oblikovanje

Grafično oblikovanje je umetnost urejanja besedil, slik in likov. Večinoma imamo osnovno sporočilo, ki ga želimo posredovati določeni skupini ljudi, že oblikovano »v glavi«. A osnovno idejo je potrebno grafično izpiliti, jo urediti, dodati fotografije, podlage, detajle in poudarke z namenom, da sporočilo postane privlačno, zanimivo in učinkovito. To je naloga grafičnih oblikovalcev - s kreativnostjo in izkušnjami oblikovati sporočilo, ki bo najbolj učinkovito doseglo ciljno skupino.

Pri nas vam lahko oblikujemo:
  • celostne podobe, logotipe
  • poslovne tiskovine (dopise, vizitke, kuverte...)
  • propagandne tiskovine (letake, zgibanke, kataloge...)
  • knjige
  • embalažo
Naše reference

Ekološko oblikovanje

Oblikovalci, med njimi tudi grafični oblikovalci, imajo velik vpliv in moč pri ohranjanju okolja. Pri grafičnem oblikovanju se z upoštevanjem nekaj manjših zakonitosti ogljični odtis končnega izdelka lahko precej zmanjša.

Ekološko oblikovanje zajema uporabo standardnih formatov papirja, oblikovanje manjše potiskljivosti tiskovin, uporaba recikliranega papirja ali papirja z okoljskimi certifikati, lakiranje tiskovin namesto plastificiranja in podobno.

Z znanjem in izkušnjami s področja okolju prijaznejšega oblikovanja vam lahko svetujemo in pomagamo ter skupaj ustvarimo »eko tiskovino«, s tem pa tudi predstavitev vašega izdelka ali storitve naredimo okolju prijaznejšo.
-->