29. september - 2022

NOVO: Izdelava etiket iz role na rolo

NOVO: Izdelava etiket iz role na rolo

NAMEN projekta je nabava, montaža in uvedba nove tehnološke tiskarske linije za digitalni tisk personaliziranih embalažnih etiket iz role na rolo. Tehnološka linija predstavlja vrhunsko tehnološko rešitev, ki prinaša visoko energetsko, okoljsko in tehnološko učinkovitost in fleksibilnost: zmanjšanje dolžine naklade, izjemno kratek pripravljalni čas, krajše dobavne roke, personalizacijo in različice, izdelavo naklad na zahtevo in višjo reciklabilnost tiskanih etiket.

CILJI projekta:

-omogočiti nadaljnji razvoj in ohranjanje konkurenčnosti podjetja v rastočem tržnem segmentu embalaže;

-omogočiti razvoj trajnostnih tehnologij tiska in tiskarskih izdelkov embalirnih etiket, ki se enostavneje in celoviteje reciklirajo ali ponovno uporabijo;

-s sodobno digitalno tehnologijo tiska in novimi trajnostnimi izdelki nadalje zmanjševati vplive na okolje skladno z našimi že obstoječimi okoljskimi zavezami in standardi (ogljični odtis podjetja, EMAS, ISO 14001);

- prispevati k večji energetski in snovni učinkovitosti projekta (specifični cilji).

 

Naložba je del ukrepov načrta, ki se financira iz Načrta za okrevanje in odpornost

-->